ประวัติของบริษัท

250 ปีที่ผ่านมา ได้พิสุจน์ให้เห็นแล้วว่า เอ็มเอเอ็น ได้มีส่วนในการปฏิวัติโลกในยุคใหม่ได้อย่างไร และ ใครคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในสินค้าประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ จุดเริ่มต้นได้กำเนิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ในปี ค.ศ.1758 ร่วมกับ เตาหลอมเหล็กในยุโรป

ในปี ค.ศ.1893 การค้นพบเครื่องยนต์ดีเซลที่เกิดขึ้นโดย นาย รูด๊อฟ ดีเซล วิศวกรผู้ค้นพบและประดิษฐ์เครื่องยนต์ดีเซลในตำนาน ซึ่งการประดิษฐ์ ค้นคว้า เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องแรกนี้ ได้กำเนิดในเมือง เอ้าท์บวก ประเทศเยอรมนี โดยชื่อเครื่องยนต์ชนิดนี้ได้ถูกขนานนามตามชื่อผู้ซึ่งประดิษฐ์ว่า เครื่องยนต์ดีเซล

ในปี ค.ศ.1898 ได้มีจุดประสงค์ในการจัดงานนิทรรศการเครื่องยนต์ ซึ่ง 2 ใน 4 เครื่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นนั้น ได้ถูกผลิตขึ้นโดยการร่วมมือระหว่างโรงผลิตเครื่องยนต์แห่งเมือง เอาท์บวก และเมืองเนือร์นแบร์ก โดยหนึ่งร้อยปีให้หลัง เครื่องยนต์ดีเซลได้เป็นชิ้นส่วนหลักในรถบรรทุกหนักทั่วโลก และเอ็มเอเอ็น ได้ทำการผลิตและจำหน่ายอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้าที่สุดของโลก

บริษัท เอ็มเอเอ็น ทรัค แอนด์ บัส เอ จี ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ในเมือง มิวนิค ประเทศเยอรมนี และเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม บริษัท เอ็มเอเอ็น ผู้นำในการจัดจำหน่าย รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่เป็นทางเลือกในความประหยัดและนวตกรรมใหม่ในการขนส่ง ซึ่งในปี ค.ศ. 2012 เอ็มเอเอ็น มีบุคคลากร รวมทั้งสิ้น 34,800 คน และมีอัตราการผลิตรถบรรทุกหนักได้ถึง 74,680 คัน และ รถบัสในจำนวน 5,286 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 9 พันล้าน ยูโร

ในปี ค.ศ. 2011 กลุ่มบริษัท ตันจง ประเทศไทย ได้ร่วมลงทุนกับ กลุ่มบริษัทเอ็มเอเอ็น ประเทศ เยอรมันนี เพื่อนำเข้ารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เอ็มเอเอ็น ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว จึงได้ก่อตั้งบริษัท เอ็มเอเอ็น คอมเมอร์เชี่ยล วิฮีเคิลล์ ประเทศไทย จำกัด ให้เป็นผู้นำเข้ารถโดยสารและรถบรรทุกคุณภาพเยี่ยมจากประเทศเยอรมนีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัท เชื่อมั่นในประสบการณ์และขีดความสามารถของเรา ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดรถโดยสารและรถบรรทุกในประเทศ