ข่าวสารและกิจกรรม


ส่งมอบ TGS 33.400 6X4 BBS-WW  ประเทศไทย
 • ข่าว

ยอดขายไตรมาสแรก  ประเทศไทย
 • ข่าว

สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก  ประเทศไทย
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก  ประเทศไทย
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย  ประเทศไทย
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย  ประเทศไทย
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่งมอบรถ MAN TGS 20 คัน   ประเทศไทย
 • ข่าว

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย  ประเทศไทย
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Happy New Year 2016  ประเทศไทย
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เตรียมพบกับเราในงานสมาคมขนส่งภาคเหนือ บูท 9 วันที่ 17-18 ธ.ค. 2558  ประเทศไทย
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Thailand International Truck Show 2015 17-19 กันยายน  ประเทศไทย
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การทดสอบสมรรถนะรถโดยสาร เอ็ม เอ เอ็น (MAN) รุ่น R40 เส้นทาง กรุงเทพฯ-เขาค้อ-จ.เลย   ประเทศไทย
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทดสอบอัตราการสิ้นเปลือง R37 bus / 13.80 M  ประเทศไทย
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Global Sales Training at Jakarta, Indonesia  อินโดนีเซีย
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Factory Tours in Germany  ประเทศเยอรมัน
 • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น