ข่าวสารและกิจกรรม


ประมวลภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย  ประเทศไทย
  • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Happy New Year 2016  ประเทศไทย
  • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เตรียมพบกับเราในงานสมาคมขนส่งภาคเหนือ บูท 9 วันที่ 17-18 ธ.ค. 2558  ประเทศไทย
  • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Thailand International Truck Show 2015 17-19 กันยายน  ประเทศไทย
  • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การทดสอบสมรรถนะรถโดยสาร เอ็ม เอ เอ็น (MAN) รุ่น R40 เส้นทาง กรุงเทพฯ-เขาค้อ-จ.เลย   ประเทศไทย
  • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทดสอบอัตราการสิ้นเปลือง R37 bus / 13.80 M  ประเทศไทย
  • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Global Sales Training at Jakarta, Indonesia  อินโดนีเซีย
  • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Factory Tours in Germany  ประเทศเยอรมัน
  • เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น