สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย

เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และAsean Logistics & Purchasing Expo 2018 ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลดำเนินงานกิจกรรมของสมาคมฯ โดยบริษัท เอ็มเอเอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูท ได้นำรถบรรทุก TGS 28.360 6X2-2 มาเพื่อจัดแสดงในงานดังกล่าวอีกด้วย