สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 "The 3 Western Motor Expo 2018" ณ สนามหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยในงานนี้บริษัท เอ็มเอเอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูท และนำรถบรรทุก TGS 28.360 เข้าร่วมขบวนแห่รถบรรทุกสิบล้อกว่า 100 คัน รอบเมืองด้วย