ยอดขายไตรมาสแรก

บริษัท เอ็มเอเอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ( ประเทศไทย) จำกัด กำหนดยอดขายไตรมาสแรก และคาดว่าจะสามารถทำยอดขายได้ที่ 30-40 คัน ในไตรมาสสองนี้