ทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน R37 bus / 13.80 M

วันที่ 21/7/2014 ออกจาก กทม. ถึง พิษณุโลก พักที่ พิษณุโลก 1 คืน เฉลี่ยน้ำมัน จากกรุงเทพถึงพิษณุโลก 3.2 /ลิตร

วันที่ 22/7/2014 ออกจากพิษณุโลกไปจังหวัดเชียงราย ค้างคืนที่เชียงราย 1 คืน เฉลี่ยน้ำมันจากพิษณุโลกถึงเชียงราย 3.3 กม/ลิตร

วันที่ 23/7/2014 ออกจากเชียงรายไปจังหวัดเชียงใหม่ ค้างคืนที่เชียงใหม่ 1 คืน

วันที่ 24/7/2014 ออกจากจังหวัดเชียงใหม่ กลับ กทม .