สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยบริษัท เอ็มเอเอ็น คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ ประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูท ในโอกาสนี้ MCVT ได้นำรถหัวลากรุ่นใหม่ TGS 33.360 6X4 BBS-WW & TGS 28.360 6X2-2 BLS-WW จากเยอรมัน มาเพื่อจัดแสดงในงานเลี้ยงดังกล่าวอีกด้วย