บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมงจาก เอ็มเอเอ็น เป็นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเราที่ประสบปัญหาบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งบริการดังกล่าว ไม่คิดค่าบริการตลอดระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า เอ็มเอเอ็น จะเคียงข้างคุณตลอด 24 ชั่วโมง

บริการ MAN 24 Roadside Assistance โทร: (+66)2-342-3285