การฝึกอบรมคนขับรถของ MAN

การให้ความรู้กับคนขับรถคือสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเพิ่มกำไรให้แก่ธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งคนขับเป็นกำลังที่สำคัญในการช่วยลดตันทุนให้ท่านได้ เช่น ขับรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และช่วยดูแลบำรุงรักษารถให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพิ่งยืดอายุการใช้งาน หลีกเลี่ยงการพังขณะใช้งาน โดยการใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยในขณะขับขี่บนท้องถนน

การฝึกอบรมคนขับรถของ เอ็ม เอ เอ็น สามารถช่วยให้คนขับรถ ขับขี่ได้อย่างประหยัด ลดการใช้เชื้อเพลิงโดยใช่เหตุ เกิดความปลอดภัยขณขับขี่ ทั้งนี้ พฤติกรรมการใช้รถจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และมีผลที่มากขึ้น การดูแลบำรุงรักษาระบบส่งกำลัง (เครื่องยนต์ เกียร์ เฟืองท้าย) และการดูแลยางรถให้มีอายุการใช้งานตามที่มาตรฐานกำหนดช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคนขับที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว

 1. ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ
 2. ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์
 3. ช่วงลดการทำงานติดขัดอย่างไม่คาดคิดเนื่องจากรถเสียกระทันหัน
 4. สามารถทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวรถ
 5. สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆและอ่านค่าทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับรถได้
 6. สามารถเข้าถึงวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
 7. สามารถทำการบำรุงรักษารถตามระยะเวลาได้

การทำให้คนขับเข้าใจวิธีการใช้งานรถ การดูแล และการบำรุงรักษารถได้อย่างถูกต้อง เป็นวิธีเพิ่มผลกำไรได้โดยง่าย สามารถกระทำทันที ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในบริการมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการฝึกอบรม

การอบรมสำหรับพนักงานขับรถ (MAN ProfiDrive®) คือโปรแกรมหลักสูตรสำหรับอบรมคนขับรถให้ทราบระเบียบข้อบังคับตามมาตรฐานของเยอรมัน และ EU รวมไปถึงอุปกรณ์ระบบเบรกที่ติดตั้งอยู่ในรถตามมาตรฐานและข้อบังคับดังที่กล่าวมา เพื่อให้ตรงกับความต้องการดังนั้นเนื้อหาหลักสูตรอาจจะมีบางส่วนที่ถูกปรับเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องไปตามแต่ละประเทศ

ชื่อวิชา: การขับขี่ด้วยความปลอดภัย และประหยัดน้ำมัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม: พนักงานขับรถ
เป้าหมาย:

 1. เพื่อให้ทราบข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคเกี่ยวกับรถ
 2. เพื่อให้รู้จักวิธีการใช้สวิตซ์ต่างๆ
 3. เพื่อให้รู้จักวิธีการใช้รถได้อย่างถูกต้อง
 4. เพื่อให้ทราบเทคนิคการขับขี่รถอย่างประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 5. เพื่อให้ทราบวิธีการตรวจสภาพรถประจำวัน
 6. เพื่อให้ทราบวิธีการบำรุงรักษารถตามกำหนด
ระยะเวลา: 2 วัน